[CR]Inventory of Merckx teambikes Molteni, FIAT and C&A


content-class: urn:content-classes:message
Date: Mon, 7 Nov 2005 10:57:03 +0100
Thread-Topic: Inventory of Merckx teambikes Molteni, FIAT and C&A
Thread-Index: AcXjgbkM7IBGjPtwQGeRVCE5DfCpQw==
From: "Keulen, Ferdi" <ferdi.keulen@atosorigin.com>
To: <classicrendezvous@bikelist.org>
Subject: [CR]Inventory of Merckx teambikes Molteni, FIAT and C&A

I'm collecting pictures and making an inventory of Merckx teambikes being in possession of collectors, museums etc. If you have any information or pictures, please mail them to ferdi.keulen@atosorigin.com

3 bikes from Dutch collectors to be found in: http://photos.groups.yahoo.com/group/vintageleightweightscampagnolo/

Ferdi Keulen, Utrecht, NL

Pictures of Merckx teambikes from 1975/1977/1978

Met vriendelijke groet,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ferdi Keulen Senior Business Consultant

Metrum

Metrum is onderdeel van Atos Consulting N.V. Papendorpseweg 93, NL 3528 BJ UTRECHT

Telefoon: +31 (0)6 - 5132 0125 Secretariaat: +31 (0)30 - 290 8256 E-mail: ferdi.keulen@atosorigin.com

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Atos Consulting is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schadelijke programmatuur.